Komisije Općinskog vijeća

Radna tijela Općinskog vijeća Tešanj

Radna tijela Općinskog vijeća Tešanj

Izvod iz Poslovnika_Radna tijela Vijeća

Komisija za monitoring nad realizacijom Strategije razvoja Općine Tešanj

Rješenje o imenovanju Komisije

Zapisnik_1_sjednica

Zapisnik_2_sjednica

Zapisnik_3_sjednica

Zapisnik_4_sjednica

Zapisnik_5_sjednica

Zapisnik_6_sjednica

Komisija za ravnopravnost polova

Rješenje

Poslovnik

Program rada

Zapisnici_9.6.2017-13.9.2018

Šestomjesečni izvještaj

Dopis MEG

Smjernice MEG

zapisnik 22.10.2018

Komisija za pitanja mladih

Rješenje

Poslovnik

Program

Zapisnici_22.5.2017_17.11.2017

Komisija za izbor i imenovanje

Rješenje

Zapisnici

Odluka o utvrđivanju uslova i kriterija

 

1. Javni poziv

1.1. Obrazac prijave

2. Javni poziv ponovljeni 23.11.10.

3. Prijedlog Rjeenja i Izvjetaj

4. Zaključak OV 2

5. Inf za kandidate

6. Javni poziv ponovljeni 11.02.19

7. Prijedlog Rješenja 2

8. Zapisnici

9. Izvjetaj

10. Rješenja konačna

11. Zakljućci OV

 

Komisija za primjenu Kodeksa ponašanja vijećnika

Kodeks ponasanja izabranih vijecnika

Rjesenje o imenovanju komisije

Poslovnik o radu komisije

Program rada

Saopcenje za javnost

Obrazac za prijavu krsenja Kodeksa ponasanja vijecnika

Zapisnici

 

Dopis_prijedlog kandidata za članove komisija Vijeća