Općinsko vijeće

Implementacijom rezultata Lokalnih izbora 2016. godine u radu Vijeća učestvuje sedam političkih stranaka.

Prema broju vijećnika raspored je sljedeći:

– Stranka demokratske akcije (SDA) – 11 vijećnika

– Socijaldemokratska partija (SDP) – 5 vijećnika

– Stranka za Bosnu i Hercegovinu (SBiH) – 2 vijećnika

– Bosanskohercegovačka patriotska stranka SH (BPS-SH) – 2 vijećnika

– Savez za bolju budućnost BiH (SBB) – 2 vijećnika

– Stranka demokratske aktivnosti (A-SDA) – 2 vijećnika

– Naša stranka (NS) – 1 vijećnik

 

Informacije o Sjednicama vijeća možete pronaći na linku

Više informacija o vijećnicima Općinskog vijeća Tešanj  možete pronaći na linku

 

Građanski sat sa vijećnicima