Kultura

U općini Tešanj najvažnije institucije kulture su javne ustanove: Centar za kulturu i obrazovanje, Opća biblioteka i Muzej. Prvi tragovi bibliotekarstva u Tešnju naziru se potkraj 19.i početkom 20.stoljeća. Navodi se da je 1870. godine uspostavljena čitaonica u Tešnju. 1946. godine je osnovana Narodna biblioteka koja danas nosi ime Opća biblioteka. Posebno značajan godina u historiji biblioteke je 1968 kada je Općina Tešanj odkupila privatnu biblioteku književnika Hamida Dizdara sa oko 17000 knjiga, koje čini i zasebnu cijelinu u biblioteci. Pored tih knjiga, značajno je naglasiti, da se u biblioteci nalaze i fondovi knjiga i rukopisa na orjentalnim jezicima koji su često predmet istrazivanja i povod za dolazak u Tešanj ljudima koji se bave tom tematikom. Cjelokupni fond biblioteke danas čini oko 70.000 knjiga i 30.000 periodicnih publikacija. Najstarija štampana knjiga je iz 15.stoljeća. Rukopisi na arapskom, turskom i perzijskom, njih 118 je digitalizovano i dostupno široj javnosti. Poznačaju knjižnog fonda biblioteka spada među prvih 5 u BiH. 1986. godine je proglašena najboljom bibliotekom u BiH.

1987. godine dobitnik Povelje Općine Tešanj. Izgrađen je novi objekat biblioteke u periodu 2009-2015. godine, koju je finansirala TIKA i Općina Tešanj. Time su zadovoljeni prostorni uslovi ali i materijalni. Od 2008. godine biblioteka je u sistemu COBIS. Plan je da se u narednom periodu završi pohrana informacija u kobis svih biblitečkih jedinica kako bi se pristupilo i procesu automatske pozajmice čime bi isli u korak sa drugim savremenim bibliotekama. Tešanj je mjesto sa dugom historijom i bogatim kulturno-historijskim naslijeđem. JU Muzej je formirana 2010. godine time su stvoreni uslovi za plansko prikupljanje, čuvanje i održavanje kulturnih dobara općine Tešanj. Značajan segment u djelovanju Muzeja je i turizam. Općina Tešanj je bogata prirodnim resursim, kao i kulturnohistorijskim tako da bi se trebalo planski djelovati u tom pravcu. Pripremiti ponude za skole i turisticke grupe. Kroz medije raditi na afirmaciji turizma u općini. Značajno je nastaviti na revitalizaciji Gradine kao najznačajnijeg objekta za turizam. Također treba raditi na povećanju smještajnih kapaciteta što je aktuelni problem opcine, kao i parking i javni toaleti. 1996.godine je osnovana JU CKO Tešanj. Centar djeluje kroz: kinofikaciju sa masovnim oblicima kulture (pozorisne prestave, izlozbe, koncerti i td), izdavastvom, obrazovanjem. Također CKO je incirao i već tradicionalne manifestacije: Tešanjsko proljeće, Tešanjsko ljeto i Dani grada Tešnja.

Na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine za općinu Tešanj se nalaze sljedeći spomenici: